Krzysztof Kwaśniewski

Nazywam się Krzysztof Kwaśniewski – pomagam wykorzystać potencjał Internetu.

 • Specjalizuję się w  wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, tablic interaktywnych oraz metod zdalnego nauczania (e-learningu);
 • Prowadziłem osobiście prawie 2000 godzin szkoleniowych, jestem doradcą i certyfikowanym coachem.
 • Wdrażam platformy e-learningowegrywalizację w firmach i organizacjach.
 • Moją pasją jest wykorzystanie nowych technologii w edukacji.

Współpracuję z instytucjami, uczelniami i szkołami w całej Polsce

Współpracowałem z m.in.: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Forum Turystyki Regionów, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Północną Izbą Gospodarczą, Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki, Zachodniopomorską Grupa Doradczą oraz uczelniami m.in.: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, Wyższą Szkołą Bankową.

 1. Certyfikowany Coach ICF Associate Certified Coach (ACC)
 2. NLP w Biznesie
 3. Microsoft Partner Network Sales and Service Assessment for Microsoft Online Services
 4. Instructional Design Essentials: Storyboarding
 5. Learning Management System (LMS) Fundamentals
 6. Flipping the Classroom
 7. Camtasia Studio 8 Essential Training
 8. Storytelling for Designers
 9. Articulate Storyline 2
 10. Instructional Design Essentials: Creating Video Training
 11. Up and Running with SCORM and Tin Can API
 12. Google Apps for Students
 13. Google Apps for Educators
 14. Prezi Essential Training
 15. Articulate Studio Advanced Techniques
 16. SEO for Ecommerce
 17. Blended Learning Fundamentals
 18. WordPress Ecommerce
 19. WordPress Developer Tips
 20. Moodle Cloud
 21. Installing and Running WordPress Microsoft Azure