Krok po kroku: Jak szkoła może uzyskać dotację na zakup nowych technologii ?

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na 11 najważniejszych pytań związanych z pozyskaniem dotacji przez placówki edukacyjne. Mamy nadzieję, że będą one pomocne.

1. Czy szkoła może ubiegać się o fundusze unijne?

Projekty oświatowe i edukacyjne szkoły mogą dofinansować głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła, aby otrzymać dotację, musi ściśle współpracować z gminą, bo to gmina jest wnioskodawcą .

2. Gdzie można znaleźć informacje o aktualnych programach, które oferują pomoc finansową z Unii?

Na realizację tzw. projektów miękkich (nie inwestycyjnych), polegających np. na organizacji dodatkowych lekcji nauki języków obcych, nauki o przedsiębiorczości, informatyki, można otrzymać pieniądze z unijnych programów pomocowych w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
Z kolej na projekty inwestycyjne samorządy gminne wraz ze szkołami mogą pozyskać dotacje w ramach innych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.

3. Na co szkoła może wnioskować o pieniądze z UE?

Tak naprawdę na wszystko …. problem polega na możliwościach czasowych i kadrowych danej jednostki. Znam wielu dyrektorów, którzy na samą myśl o prowadzenia projektu unijnego kręcą głową tłumacząc się nawałem pracy i biurokracją. Jednaka warto, bo bez wsparcia unijnego nastąpi regres danej placówki. Brak pomocy dydaktycznych, brak alternatywy dla rozwoju i brak atrakcyjnego spędzania czasu wolnego a wszystko to połączone z brakiem finansów coraz częściej staje się rzeczą powszechną w naszych szkołach.

4. Czy szkoły otrzymują pełne czy częściowe dopłaty do projektów?

To zależy z jakiego projektu i na jakie działania jest przeznaczona dotacja .

5. Czy szkoła może wziąć kredyt czy pieniądze od gminy?

Kredyt ? Nie ma takiej potrzeby projekty z POKL są w 100 % finansowane
ze środków UE

6. Kto powinien napisać projekt? Jakie należy dostarczyć dokumenty?

Projekt powinna pisać osoba, która zna specyfikę danej placówki i tak naprawdę czuje to co robi, można oczywiście zlecić napisanie projektu firmie to kwestia po prostu decyzji wójta/burmistrza . Wszystkie wytyczne są szczegółowo opisane w instrukcjach i dokumentacji konkursowej .

7. Czy jeśli szkoła skorzystała z pomocy UE to może starać się po raz kolejny o dotacje?

Oczywiście może i powinna.

8. Na co zwracać szczególną uwagę pisząc projekt?

Przede wszystkim na cel główny projektu i jego rezultat, ważne są wskaźniki i umiejętność tworzenia celów.

9. Ile czasu trwa oczekiwanie na otrzymanie dotacji?

Około 3 – 4 m-ce od ogłoszenia konkursu.

10. Czy po otrzymaniu dotacji proces rozliczenia się jest długotrwały i skomplikowany?

To wszystko zależy z jakich środków korzystamy, nie jest to łatwe działanie, ale doświadczony księgowy na pewno sobie z nim poradzi.

11. Jakie są szanse a jakie zagrożenia korzystając z dotacji unijnych?

Szansa; rozwój , zagrożenie – zwrot dotacji ; )

Agnieszka Odachowska – dyrektor biura LGD Ziemia Pyrzycka, właściciel Centrum Rozwoju Dziecka, autorka i koordynatorka przeszło 60 projektów finansowanych ze środków UE i dotacji gminnych. Projekty które dają jej najwięcej satysfakcji i radości to przede wszystkim projekty edukacyjne z POKL. Jej największy sukcesem jest projekt ,,Za rękę z Einsteinem”, który uzyskał w punktacji III miejsce w woj. zachodniopomorskim, a jego działania skierowane są na młodzież gimnazjalną wykorzystując przede wszystkim technologie informatyczne pozwalające na bardzo atrakcyjne, interaktywne formy przekazu wiedzy.

Jeśli zainteresowało Państwa to zagadnienie i chcielibyście uzyskać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu. Oferujemy pomoc przy przygotowaniu strategii, odpowiednim doborze sprzętu oraz przygotowaniu wniosku.

Krzysztof Kwaśniewski

Krzysztof Kwaśniewski

Członek zarządu, menadżer projektów at eTechnologie
Pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom wykorzystać platformę e-learningową Spoti, doradza i prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania nowych technologii. Porozmawiajmy o możliwościach formach współpracy. Zarezerwuj termin spotkania (w wirtualnym pokoju).
Krzysztof Kwaśniewski
Krzysztof Kwaśniewski