Ceny wdrożenia i szkolenia z zakresu Office 365 dla szkół

Po wdrożeniu szkoła uzyskuje bezpłatny dostęp do usług i aplikacji Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
W przyszłości nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Opłata za wdrożenie i ewentualne szkolenia jest jednorazowa.

 • Podstawowy
 • Rejestracja konta dla szkoły
 • Potwierdzenie w Microsoft
 • Zamówienie licencji
 • Utworzenie kont
 • Konto administratora
 • Dostęp do platformy z kursami online
 • Imienny certyfikat ukończenia
 • Faktura za szkolenie
 • Szkolenia i konsultacje w formie webinarów
 • Cena z VAT
 • Podstawowy
 • Tylko 1 z 4 modułów


 • 499 zł
 • Optymalny
 • Całość (4 moduły)


 • 1299 zł