Ceny wdrożenia usługi Office 365 dla szkół

Po wdrożeniu szkoła uzyskuje bezpłatny dostęp do usług i aplikacji Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
W przyszłości nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Opłata za wdrożenie i ewentualne szkolenia jest jednorazowa.

 • Podstawowy
 • Rejestracja konta dla szkoły
 • Potwierdzenie w Microsoft
 • Zamówienie licencji
 • Utworzenie kont
 • Konto administratora
 • Dostęp do platformy z kursami online
 • Konsultacje w formie webinarów
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Cena z VAT
 • Podstawowy
 • Tylko 1 z 4 modułów • 349 zł
 • Optymalny
 • Całość (4 moduły) • 799 zł